ΜΥΤΙΛ

Το πλάνο στα αριστερά ικανοποιήθηκε με κέρδος. Δεξιά η άριστη εφαρμογή και η εξέλιξη μετά το υψηλό του κύκλου μας της 05.04.2022. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 - 12:43

ΜΥΤΙΛ

Το πλάνο στα αριστερά ικανοποιήθηκε με κέρδος. Δεξιά η άριστη εφαρμογή και η εξέλιξη μετά το υψηλό του κύκλου μας της 05.04.2022.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Κατηγορία: Trading Corner