ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Είχαμε δει τον ίδιο σχηματισμό στο Εβδομαδιαίο και με το σημερινό αυτό διάγραμμα ανιχνεύονται οι προθέσεις αυτού και στο Ημερήσιο ανάλογο. Αν είναι ένα καλό ξεκίνημα, από το […]

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 - 16:07

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Είχαμε δει τον ίδιο σχηματισμό στο Εβδομαδιαίο και με το σημερινό αυτό διάγραμμα ανιχνεύονται οι προθέσεις αυτού και στο Ημερήσιο ανάλογο.

Αν είναι ένα καλό ξεκίνημα, από το πρωί θα δείξει η καλή μέρα και η πορεία.

Προς τούτο και η συγκεκριμένη αναλυτική εντός του γραφήματος πλοήγηση.

Καλή Επιτυχία! 

Κατηγορία: Trading Corner