ΟΠΑΠ

Αριστερά το πλάνο ολοκλήρωσης της καθοδικής σειράς στο πλαίσιο του 5 στην συγκεκριμένη ζώνη τιμών. Δεξιά η απόλυτη εφαρμογή ακριβέστατη αυτής της σχεδίασης και μια καλή εξέλιξη από […]

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 13:20

ΟΠΑΠ

Αριστερά το πλάνο ολοκλήρωσης της καθοδικής σειράς στο πλαίσιο του 5 στην συγκεκριμένη ζώνη τιμών.

Δεξιά η απόλυτη εφαρμογή ακριβέστατη αυτής της σχεδίασης και μια καλή εξέλιξη από αυτό το σημαντικό Cross των 11.83 και 20.12.2021.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Κατηγορία: Trading Corner