ΓΔ

Στις 284 ημέρες μέχρι και σήμερα στην 11.10.2021 που έχει διανύσει το έτος αυτό η μεγάλη συγκέντρωση σε σχέση με το άνυσμα των 07-28 του Γενάρη συνεχίζεται με […]

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 - 12:59

ΓΔ

Στις 284 ημέρες μέχρι και σήμερα στην 11.10.2021 που έχει διανύσει το έτος αυτό η μεγάλη συγκέντρωση σε σχέση με το άνυσμα των 07-28 του Γενάρη συνεχίζεται με διάφορα Swings, που καταγράφονται στο συγκεκριμένο διάγραμμα.

Το ερώτημα προφανώς έχει να κάνει, με το κατά πόσον ο Οκτώβρης έχει βρει το χαμηλό του και τον δεξιό ώμο σε σχέση με την 21.05.2021 ή θα συνεχίσει με ένα ακόμα καθοδικό τμήμα.

Πλοηγούνται οι παράμετροι προς παρατήρηση.

Εικάζεται, πως η λύση θα είναι ανοδική στο πλαίσιο του κύκλου των Φλεβάρη 2016 και Φλεβάρη 2022 ή σε σύνδεση με τον Μάρτη του 2014 και τον Μάρτη του 2022, αλλά δεν έχουμε ακόμα αποδείξεις.

Καλή Συνέχεια.

 

 

Κατηγορία: Trading Corner