ΦΟΥΡΛΗΣ

Ζητήθηκε Update. Υποτίθεται , πως σύμφωνα με το πλάνο μας στο αριστερό διάγραμμα πουλήσαμε την ανοδική αντίδραση στην 30.08.2021. Πολύ σωστά από την 31.08.2021 ξεκίνησε καθοδικό κύμα. Πλοηγούνται […]

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:19

ΦΟΥΡΛΗΣ

Ζητήθηκε Update.

Υποτίθεται , πως σύμφωνα με το πλάνο μας στο αριστερό διάγραμμα πουλήσαμε την ανοδική αντίδραση στην 30.08.2021.

Πολύ σωστά από την 31.08.2021 ξεκίνησε καθοδικό κύμα.

Πλοηγούνται παράμετροι αυτού και πιθανό σενάριο σε εξέλιξη.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Κατηγορία: Trading Corner