ΕΛΧΑ

Βγήκε από το 2.00 καλλιεργώντας προσδοκίες, αλλά με την δομή που το έκανε, ήταν φυσικό και επόμενο να τις διαψεύσει. Έχει τώρα με το καλό την παρακάτω τεχνική […]

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 - 12:42

ΕΛΧΑ

Βγήκε από το 2.00 καλλιεργώντας προσδοκίες, αλλά με την δομή που το έκανε, ήταν φυσικό και επόμενο να τις διαψεύσει.

Έχει τώρα με το καλό την παρακάτω τεχνική εικόνα και τις λεπτομέρειες προς παρατήρηση, όπως αυτές πλοηγούνται και αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο γράφημα.

06.10.2021 πρώτος κύκλος.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Κατηγορία: Trading Corner