ΟΤΕ

Καλημέρα! Θέλει την προσοχή του το κλείσιμο Ημέρας σε σχέση με το 14.57 για τον Ιούνιο. Μέχρι και σήμερα έχει ένα για τις μέρες του Ιουνίου στο 14.57 […]

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 - 11:45

ΟΤΕ

Καλημέρα!

Θέλει την προσοχή του το κλείσιμο Ημέρας σε σχέση με το 14.57 για τον Ιούνιο.

Μέχρι και σήμερα έχει ένα για τις μέρες του Ιουνίου στο 14.57 πράγματι, όπου και το MONTH.

Έχει καταστεί μετοχή ειδικού τύπου, μιας και δεν δρέπει δάφνες με τις αποδόσεις της σε σύνδεση με τα υψηλά της και τα υψηλότερα υψηλά αυτών.

Στην 30.12.2019 ήταν στο 14.48, στην 04.12.2020 στο 14.60 και διακρίνουμε, που έχει φτάσει στην 18.05.2021 με το 14.95.

Σχεδόν τίποτα.

Οπότε μετράει κάθε φορά, από το που έχει ξεκινήσει, όπως τα 9.01 και 11.04 και 11.90.

Έχει επιλέξει αναπτύξεις δύσκολες στην ανάγνωσή τους και μια από αυτές είναι σε εξέλιξη από το δίδυμο των 29.01.2021-01.02.2021 και από το κανάλι της 23.03.2021.

Υποτίθεται, πως μετά την ολοκλήρωση θα γυρίσει στην εκκίνηση της 23.03.2021.

Αυτή η ολοκλήρωση είναι, που απασχολεί στην τρέχουσα συγκυρία και το κατά πόσον θα ικανοποιήσει τα υψηλότερα του 15.00.

Απόληξη πιθανή η 20.06.2021.

Προς τούτο και οι παράμετροι, που αποτυπώνονται στο σημερινό με το καλό διάγραμμα, με την 08.06.2021 σήμερα να αποτελεί την απέναντι της 18.05.2021.

Είναι μια ακόμα επιχείρηση και θέλει τους κανόνες της και την πειθαρχία της.

Αν κάτι χρειάζεται Update, το ζητάμε.

Η Μετοχή επί παραδείγματι το ζητούσε από μόνη της.

Καλή Επιτυχία!

 

 

Κατηγορία: Trading Corner