ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Καλημέρα! Στην τεχνική εικόνα της Ελληνικής Αγοράς μέσω του Γενικού της Δείκτη αυτό που είναι εμφανές, έχει να κάνει με το SELL STATUS από το 919.21 της 26.04.2021, […]

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021 - 09:30

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Καλημέρα!

Στην τεχνική εικόνα της Ελληνικής Αγοράς μέσω του Γενικού της Δείκτη αυτό που είναι εμφανές, έχει να κάνει με το SELL STATUS από το 919.21 της 26.04.2021, το οποίο και συνεχίζεται με χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά, με μια στάση προς ώρας στην περιοχή του 850 και λόγω του κύκλου της 21.05.2021.

Η μπάρα 21 και η ακτίνα της κρατάει στα χέρια της, το τι θα καταφέρει σε αυτήν την ανοδική αντίδραση από το χαμηλό της.

Εξετάσεις της κατάστασης αυτής δίνονται με την μπάρα 26 του μήνα με το καλό σήμερα και το κατά πόσον θα καταφέρει υψηλότερο χαμηλό στο 852.54, με την ζώνη κλειδί όπως αυτή εμφανίζεται στο διάγραμμα αυτό.

Αν δεν κρατήσει, θα τείνει σε χαμηλότερα, όπως αυτά αποτυπώνονται κάτω από το 852.54 προς το τέλος του μήνα.

Μια νίκη των αγοραστών θα πρέπει καταρχάς, να πάρει την σφραγίδα από ένα καλό κλείσιμο σε σχέση με το 880, όπως το 550 του ΔΤΡ και το 2131 του FTSE-ATHEX.

Καλή Επιτυχία!

Κατηγορία: Trading Corner