ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Προφανώς και δεν είναι καλή αυτή η τεχνική εικόνα της Αγοράς αυτής ετούτη την ώρα. Όταν μια Αγορά ”χαζεύει” επί μακρόν μια αντίσταση και δεν επικρατεί επί αυτής […]

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 - 14:02

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Προφανώς και δεν είναι καλή αυτή η τεχνική εικόνα της Αγοράς αυτής ετούτη την ώρα.

Όταν μια Αγορά ''χαζεύει'' επί μακρόν μια αντίσταση και δεν επικρατεί επί αυτής το ταχύτερο, είναι κανόνας, πως κάτι τέτοιο σαν αυτό που διακρίνουμε αυτό το πρωινό με το καλό της 11.05.2021, θα συμβεί.

Κλείσιμο κάτω από το MONTH ακόμα περισσότερο όχι καλό.

Το TIMING CALENDAR φαίνεται, πως συνεχίζει να βλέπει καλά την Αγορά.

Ζητούμενο, το κατά πόσον δεν θα χάσει την 20.04.2021, μιας και κάτι τέτοιο θα καταστήσει FAILURE το Z της σφήνας από την 28.01.2021 και θα το έχει ολοκληρώσει όλο αυτό το κύμα στο 919.21 της 26.04.2021 και στην πέριξ περιοχή της συγκεκριμένης διανομής.

Από την άλλη σε μερικές Τράπεζες υπάρχει άλλος βαθμός και σε εξέλιξη τέσσερα.

Οπότε υπομονή όσο δεν θα βγαίνει σήμα αναστροφής σε LONG πάνω από τα βελάκια, στο τι θα φέρει ο χρόνος του κύκλου της 17.05.2021 ή το +-1 αυτού.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Κατηγορία: Trading Corner