ΕΛΧΑ

Με το διάγραμμα αριστερά σημαδέψαμε την 16.07.2018 για χαμηλό στην συγκεκριμένη περιοχή τιμών και ανοδική συνέχιση με το πράσινο βέλος. Στο δεξί σήμερα παρατηρούμε την ακριβέστατη στόχευση εκεί […]

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 - 12:57

ΕΛΧΑ

Με το διάγραμμα αριστερά σημαδέψαμε την 16.07.2018 για χαμηλό στην συγκεκριμένη περιοχή τιμών και ανοδική συνέχιση με το πράσινο βέλος.

Στο δεξί σήμερα παρατηρούμε την ακριβέστατη στόχευση εκεί στις τιμές και στο τότε της 16.07.2017 και την εξέλιξη από τότε.

Καλή Επιτυχία !

Κατηγορία: Trading Corner