ΕΧΑΕ

Αριστερά το πλάνο της πρόσφατης σχεδίασης, όταν ζητήθηκε Update. Δεξιά η ακριβής εφαρμογή αυτού σε τιμές και χρόνους. Καλή Επιτυχία !

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 - 13:28

ΕΧΑΕ

Αριστερά το πλάνο της πρόσφατης σχεδίασης, όταν ζητήθηκε Update.

Δεξιά η ακριβής εφαρμογή αυτού σε τιμές και χρόνους.

Καλή Επιτυχία !

Κατηγορία: Trading Corner