ΧΑΛΚΟΡ

Καλή εξέλιξη και εδώ. Σε τιμή στόχο και χρόνο. Καλή Επιτυχία !

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2018 - 12:40

ΧΑΛΚΟΡ

Καλή εξέλιξη και εδώ. Σε τιμή στόχο και χρόνο.

Καλή Επιτυχία !

Κατηγορία: Trading Corner