Όροι χρήσης

Όλες οι αναλύσεις, παρατηρήσεις, εκτιμήσεις και προσεγγίσεις που περιέχονται στις σελίδες του site, προκύπτουν με βάση αρχές και κανόνες τεχνικής ανάλυσης, είναι υποκειμενικές απόψεις…

Όροι χρήσης

Όλες οι αναλύσεις, παρατηρήσεις, εκτιμήσεις και προσεγγίσεις που περιέχονται στις σελίδες του site, προκύπτουν με βάση αρχές και κανόνες τεχνικής ανάλυσης, είναι υποκειμενικές απόψεις του κατόχου του site (Panoptes Capital EE), και δεν στηρίζονται σε πηγές εσωτερικής ή άλλου είδους πληροφόρησης, προορίζονται δε μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση, τα όσα αναφέρονται στις σελίδες του site δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχικών τίτλων ή/και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή/και άλλων, πάσης φύσεως, επενδυτικών προϊόντων.

Οι χρηματιστηριακές επενδύσεις χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο και ως εκ τούτου κάθε επενδυτής θα πρέπει να μελετά προσεκτικά τα οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων και διασυνδεδεμένων εταιριών πριν προχωρήσει σε απόφαση επένδυσης.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι όλα τα αυτοματοποιημένα σήματα που παράγονται θα είναι κερδοφόρα στο μέλλον. Τα αποτελέσματα των αποδόσεων δεν περιλαμβάνουν τις προμήθειες συναλλαγών και άλλα έξοδα εκτέλεσης που θα προέκυπταν εάν οι συναλλαγές ήταν πραγματικές. Trading με options και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπεριέχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου. Υπάρχει η πιθανότητα να χαθεί ολόκληρη η αρχική επένδυση.

Αν δεν κατανοηθούν οι παράγοντες κινδύνου που εμπλέκονται στις επιλογές των options και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν θα πρέπει να εγγραφείτε σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς. Δεν είναι η ευθύνη της υπηρεσίας αυτής να σας εκπαιδεύσει σχετικά με τους κινδύνους που εμπλέκονται με την αγορά και την πώληση επιλογές ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία συναλλαγών δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα κέρδη ή τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και η Panoptes Capital. δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ή να διατηρεί τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Κανένα τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Panoptes Capital. H Panoptes Capital απαγορεύει ρητώς την εκ νέου διανομή του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του μέσω του Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή περιεχομένου ή άλλως, και αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για την ενέργειες τρίτων σε αυτό το θέμα.

Απαγορέυεται κάθε επικοινωνία με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας με σκοπό την οποιουδήποτε είδους κριτική. Επιτρέπεται η  επικοινωνία με σκοπό ερώτησεις-διευκρινίσεις σχετικά με τα πακέτα συνδρομών και άλλες τεχνικές απορίες σχετικές με τις αναλύσεις που αναρτώνται.

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση διακοπής της συνδρομής εκ μέρους του συνδρομητή. Η Panoptes Capital διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη συνδρομή επιστρέφοντας στον πελάτη το σύνολο της συνδρομής.

Κάθε συνδρομητής του Roote.Gr αποδέχεται τους παραπάνω όρους χρήσης καθ' όλη την διάρκεια της συνδρομής του.